نماینده شرکت برای ایجاد شعبه در بریتانیا

: یکی از جذاب ترین نوع خدمات موسسه سامان اندیشه و پیشرفت پارسیان میباشد که مناسب مدیران عملیاتی و ارشد شرکت هاست
شرایط:
-مدیر باید به مسائل و نحوه کار مجموعه خویش آشنا باشد
-باید یکی از سهام داران شرکت باشد
-نباید اکثر سهام را در اختیار داشته باشد (زیر ۵۰ درصد)
-نامه رسمی از شرکت جهت ایجاد نمایندگی و شعبه رسمی
-دانش زبان به میزان متوسط (آیلتس۴/۵)
مزایا:
-نیازی به سرمایه و سرمایه گذاری نیست
-مدت ویزا ۳ سال است و قابلیت تمدید ۲ ساله دارد بعد از ۵ سال هم میتوانید برای اقامت دائم درخواست دهید
-همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال حق کار و تحصیل دارند