افرادی که جهت درمان پزشکی قصد ورود به انگلستان را دارند جهت اخذ ویزای پزشکی انگلیس باید دارای شرایط ذیل باشند :

·         شرایط و مقررات کلی قوانین مهاجرت در مورد آنان صادق باشد .

·         بیماری مسری و واگیردار که به سلامت جامعه لطمه می رساند را نداشته باشد .

·         طول دوره درمان نباید خیلی طولانی باشد .

·         هماهنگی لازم برای نوع درمان با پزشک یا متخصص انجام شده باشد .

·         پول کافی جهت پرداخت هزینه های درمان بدون دریافت کمک از منابع دولتی و عمومی را داشته باشد .

·         بیمار در پایان دوره درمان به کشور خود بازگردد.

شایان ذکر است که  در پذیرشی که شخص بیمار از دکتر معالج یا بیمارستان ارائه می کند می بایستی موارد زیر ذکر شده باشد :

1.     نوع بیماری

2.     شیوه درمان

3.     هزینه درمان

4.     مدت درمان

لینک سفارت انگلیس در مورد Medical Treatment

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/visiting/medical

 

مدارک مورد نیاز جهت ورود به انگلستان در این گروه

·         نامه یا اوراق پزشکی تایید شده از سوی پزشک یا متخصصی که نشان دهد هماهنگی لازم برای ادامه درمان انجام شده است.

·         ارائه  مدارک مالی و اوراق بانکی که نشان دهنده ی توان مالی شخص بیمار برای پرداخت هزینه های درمان است.

·          نامه از کارفرما که نشان دهد جهت انجام امور پزشکی و درمانی به شخص بیمار (کارمند) مرخصی داده است .

·          در صورتیکه شخص خودفرما باشد باید اوراق مالی و برگه های شرکت که نشان دهنده فعالیت شرکت باشد را به همراه داشته باشد.

·          مدارک یا اسناد زمین، خانه، مستغلات شخص بیمار ، همسر  و یا والدین بیمار

·          مدارکی که نشان دهد شخص بیمار تمامی هماهنگی ها برای سفر از قبیل هتل یا محلی برای اقامت و … را انجام داده است.

·          صورتحساب های بانکی شش ماه گذشته

·         در صورتیکه پزشک یا متخصص معالج تشخیص دهد که دوره درمان تمام نشده و بیمار هنوز نیاز به مراقبت و درمان بعدی دارد، می توان نسبت به تمدید ویزای پزشکی تا یازده ماه اقدام کرد. در اینصورت باید نام پزشک یا متخصص معالج، قبض های پرداختی، زمان شروع درمان و نوع پیشرفت در درمان و مدارک مالی را که استطاعت بیمار را نشان می دهد را جهت تمدید ویزا ارائه نمود.