انگلیس در میان کشورهای اروپایی یکی از کمترین نرخ های مالیاتی را دارد . مالیات های کشور انگلیس براساس درآمد افراد به سه بخش کلی تقسیم بندی می شود .

-درآمد های زیر 1500 پوند که به نرخ مالیاتی تخفیفی معروف هستند 10% مالیات گرفته می شود ، برای درآمدهای بین 1501 تا 28 هزار پوند نرخ مالیات براساس پایه و 23 درصد محاسبه می گردد و برای درامدهای بالاتر از 28 هزار پوند 40% مالیات دریافت می گردد .همۀ افراد بر طبق درآمد و شغل خود ملزم به پرداخت مالیات می باشند . افراد با مشاغل آزاد می بایست مالیات خود را در 2 مرحله در سال پرداخت نمایند . البته طبق قوانین جدید افراد می بایست ابتدای هر فصل و در 4 مرحله اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند .مالیات برسود سرمایه نیز از نوع دیگر مالیات های قابل اخذ توسط دولت می باشد این نوع مالیات به مالیات CGT معروف می باشند و این مالیات برسودهای خالص بالاتر از 7100 پوند گرفته می شود . این میزان درصد مالیات 20 درصد می باشد و چنانچه جمع درامدها از این میزان بیشتر باشد مالیات دو برابر خواهد شد .

-مالیات دیگری که توسط دولت از اشخاص دریافت می گردد مالیات بر ارث و هدیه می باشد بدین صورت که مبالغ بالا تر از 231 هزار پوندی که به غیر از همسر و موسسات خیریه به کسی داده شود شامل مالیات می شود و این مالیات حدود 4 % خواهد بود البته مبالغ کمتر از سه هزار پوند مشمول مالیات نمی باشند.

از دیگر مالیات های عمده در سیستم اقتصادی کشور انگلیس مالیات بر املاک و مستقلات می باشد . این مالیات بصورت درصد مشخص بر ملک نمی باشد و به صورت کلی بر ارزش ملک ، منطقه و محل سکونت ، تعداد فرزندان و … متغییر می باشد . اصطلاحاً این مالیات ، مالیات شورای شهر نامیده می شود . این عدد از مناطق روستایی تا شهری متفاوت می باشد بطوری که از 400 پوند تا 900 پوند متغییر می باشد .
چنانچه فردی تقاضای پرداخت آن به صورت اقساط را داشته باشد این مورد در دستور کار شورای شهر قرار گرفته و انجام می پذیرد .مالیات بر ارزش افزوده مهمترین و جا معتبرترین مالیات در همۀ کشورهای دنیا می باشد که همۀ دولت ها بخشی از اقتصاد و بودجۀ خود را براساس آن تعریف می کنند .
مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از محصولات شامل معافیت می گردد از جملۀ این محصولات به کفش و لباس کودکان ، اغلب غذاها ( بجز موسسات و تالارهای پذیرایی ) ساختمان های جدید ، کتب و روزنامه ها از جملۀ آنها می باشند . در حال حاظر مالیات برارزش افزوده در کشور انگلیس حدود 8% می باشدکشور انگلیس در ازای دریافت این مالیات ها خدمات علمی و تفریحی ، حمل و نقل بهداشت و بسیاری چیزهای دیگر را به شهروندان اعطا می کند