بیمارانی که مریضی حادی دارند و مایل هستند برای ادامه درمان و دیدار پزشک خصوصی به انگلستان بیاییند باید تمام الزامات قانون مهاجرت دولت U.K را انجام دهند.
هر شخصی که در نظر دارد تا در انگلستان برای بیش از ۶ ماه یاقی بماند به طور معمول باید برای یک معاینه پزشکی ارجاع داده شود (بند ۳۶ قانون مهاجرت)که شامل کسانی که برای معاینات پزشکی به انگلیس می روند نیز می شود این افراد را به اقسر ترخیص (ECO(entry clearance officer ارجاع می دهند که مشخص شود در
معرض بیماری سل هستند یا خیر . بیمارانی که قصد ورود به انگلیس را دارند نباید بیماری واگیر دار داشته باشند چرا که به سلامت جامعه آسیب میزند.

نقش افسر ترخیص (ECO):

از افسر پزشکی انتظار هر گونه قضاوت پزشکی حرفه ای نمی رود این مسائل مربوط به داور پزشکی است که در آن ارجاع پزشکی )به عنوان مثال گواهی TB ( برای متقاضی مورد نیاز است. ECO به متقاضی که ترخیص پزشکی ندارد حق ورود نمی دهد .افسر پزشکی در هنگام معاینه کردن زنان باردار،حق ندارند
از این زنان سوال کنند که آیا در هنگام آمیزش، رابطه جنسی داشته اند . برای متقاضیان باردار رادیو گرافی قفسه سینه می تواند سخت باشد یا باعث ناامنیتی در آنها شود.برای این تست اگر سه ماه پیش رادیو گرافی انجام داده اند قابل قبول است و یا از اشعه X با برنامه حفاطتی که شامل پوشش اضافی دور ناف است استفاده شود.
رادیو گرافی قفسه سینه برای کودکان زیر سن ۱۱ سال توصیه نمی شود مگر کودکانی که علامت سل فعال را داشته باشند.یا تحت در مان سل یا بیماری مزمن تنفسی باشند مثل فیبروز ،سیستیک.نارسایی تنفسی که فعالیت را محدود می کند داشته باشد یا اینکه با اشخاصی که سل داشته اند در یک فضای محصور در زمان طولانی زندگی کرده باشند.از این کودکان رادیو گرافی انجام می شود.

مسئولیت افسر پزشکی ECO و و داور پزشکی :

· افسر پزشکی دکتر تعیین شده ای است که معاینات پزشکی را انجام می دهد.
· داور پزشکی کسی است که توصیه های پزشکی را به افسر پزشکی ارائه می دهد تا متقاضی که قصد ورود به انگلیس را در زمینه های پزشکی دارند صلاحید ورود را دارا باشند.
نقش افسر پزشکی و داور پزشکی می تواند با هم ترکیب شود افسر پزشکی تابع معاینات پزشکی است و داور ممکن است مایل به معاینه متقاضی باشد اگر :
· بی نظمی در فرم PQ وجود داشته باشد.
· پس از بررسی فرم PQ داور پزشکی مطمئن می شود که دلایل متقاضی برای ورود به انگلستان پزشکی است یا خیر .
· داور پزشکی تمایل به چک کردن موقعیت متقاضی می باشد که برای معاینات پزشکی کفایت میکند.
داور پزشکی ممکن است توصیه های پزشکی را در شرایط خاس به تعویق اندازد برا ی مثال در انتطار نتیجه یک دوره درمان برای بیماری های حاد یا بیماری های مسری و غیره. داور پزشکی ممکن است تصمیم بگیرد که متقاضی در چه تاریخی معاینات بعدی را انجام دهد ،که در این صورت داور باید تعیین کند که شخص حق ورود به
انگلستان را دارد یا این که باید در دولت خود بماند.یا اینکه ممکن است توصیه کند که تحت یک دوره درمان را پس از ورود به انگلیس انجام دهد.

پرداخت هزینه هایی متفاضی برای ارجاع معاینه های پزشکی :

پرداخت هزینه معاینه های پزشکی افردای که ارجاع داده می شوند بر عهده خود متقاضی است.

هدف از معاینه هاو توصیه های پزشکی:

هدف جلوگیری از ورود افراد ی است که صلاحید ورود به بریتانیا را ندارند که شامل این طبقه می شود:
· ابتلا به مریضی که به سلامت جامعه انگلستان صدمه بزند.داور پزشکی باید امتناع کند از ارجاع افرادی که فرم PQ آنها نشان بدهد که از بیماری مسری رنج می برند مانند :
سل ریوی که احتیاج به مراقبت های ویژه دارد.
یک اختلال روانی
( اختلال سلوک )بزای مثال اعتیاد به الکل به مواد مخدر ،انحراف جنسی جدی و غیره
· متقاضی قادر به ساپورت کردن خود و بستگانی که به عنوان همراه می آیند ، در طول دوره در مان را نداشته باشد.افرادی که برای معالجه به انگلستان می آیند باید توانایی پرداخت این هزینه ها را بدون کمک از منابع دولتی و عمومی داشته باشد .باید مدارک مالی و بانکی ارائه دهد که نشان دهد شخص بیمار قادر به پرداخت هزینه ها ی دوره درمان را دارد.
· بیماری که احتیاج به در مان پزشکی عمده ای داشته باشند.
نکته : داور پزشکی این اختیار را دارد که افرادی که دوران درمان آنها بیش از ۶ ماه طول می کشد تشویق کند تا در انگلیس بمانند..متقاضیان باید گواهی پزشکی و شواهد دیگری که نشان دهد دوره درمان طولانی است به IO یا افسر مهاجرت تحویل دهد.

دانشجویان تحت حمایت بلند مدت و مجوز پزشکی :

دانشجویانی که بورسیه می گیرند ، معاینه های پزشکی می شوند قبل از گرفتن این جایزه باید مدارک را برای افسر ترخیص ECO تهیه کنند که نشان دهد این افراد مدارک گواهی های پزشکی مناسب ارائه داده اند اگر مدارک آنها رضایت بخش بود نیازی به معاینات پزشکی بیشتر ECO نیست . در این شرایط وقتی اجازه ترخیص داشتند ECO باید برای متقاضیان مدارک پزشکی برای رفتن به UK را بگیرند همپنین در صورت نیاز می توانند آنها را به مامور مهاجرت نشان دهند.

وضعیت اورژانسی متقاضیان :

وقتی ECO معتقد است که وضعیت فوری است ممکن است از گرفتن گواهی داور پزشکی که برای اجازه ورود به انگلیس الزامی است ،امتناع بکند. ECO باید به دفتر اصلی ( RCU )ویزا و مهاجرت انگلستان  مراجعه کند.
فرم PQ و XY و تمام مکاتبات مربوطه و پی نوشت مواد قانونی باید اسکن شوند و از طریق ایمیل ارسال شوند.
اگر دلایل فوری برای متقاضی وجود داشت سپس آنها را پست کرد نر افزار بدون گواهی در موارد بسیار نادر ادامه می دهد و متقاضیان باید به بازرس پزشکی در هنگام ورود به انگلستان اشاره کنند.

نحوه بررسی سن متقاضی:

یک معاینه بالینی توسط یک پزشک می تواند به سازماندهی کردن سن افراد ،از کشورهایی که برای ثبت تولد سیستم قابل اعتمادی ندارند، کمک کند .برای چنین ارزیابی نیاز به شواهد دیگری برای تخمین زدن وجود دارد . استفاده از اشعه X برای ارزیابی سن وسال قابل قبول نیست داور پزشکی یا افسران پزشکی با استفاده از رادیو گرافی می توانند سن را ارزیابی کنند.

روند پروسه ورود برای متقاضیانی که شخص بیماری جدی داشته باشد:

اگر متقاضی برای اخذ ویزای انگلیس اقدام کند که بیماری جدی برای مثال HIV/AIDS داشته باشد، ECO باید طبق برنامه های که تحت قانون و مقرارات هستند تصمیم بگیرد.متقاضیان باید به مراکز زیر مراجعه کنند:ورودی ترخیص پزشکی ، RCU ،ویزا و مهاجرت انگلیس که به صفحه اول ایمیل دفتر ارجاع شود.
در حقیقت اگر ECO صلاح ببیند فردی که دارای بیماری جدی است اجازه ورود می دهد ، مگر اینکه تشخیص بدهد به سلامت عمومی آسیب میزند برای این پروسه باید تصمیم مطلوب را از وزارت بهداشت کسب کرد.
وزارت بهداشت واحد سلامت عمومی ،اتاق ۶۰۱A و SKIPTON HOUSE ،جاده ۸۰ لندن ، SE16LH
تلفن : ۰۲۰۷۹۷۲-۲۰۰۰ فکس: ۰۲۰۷۹۷۲-۵۱۳۸
همه این افراد باید برای معاینه پزشکی به افسر پزشکی ارجاع داده شوند . گواهی افسر پزشکی باید شامل مدارکی که متقاضی قادر به نگهداشتن خود و افرا تحت کفالت او در طول مدت اقامت خود در انگلستان را دارند برای مثال با اینکه شخص HIV مثبت دارد اما قادر به کار کردن یا تحصیل یا ویزیت و غیره را دارد اما کسی که
ایدز پیشرفته دارد قادر به انجام این کارها نمی باشد.
افرادی که مریض هستند و احتیاج به معاینات پزشکی دارند با این که در انگلستان هستند و قادر به پرداخت هزینه های دوره درمان نیستند طبق قوانین عمومی ماده ۳۷ این افراد تحت پوشش خدمات در مانی قرار می گیرند و از ساپورت کردن خود و بستگانشان جلوگیری می کنند. البته باید ذکر کرد ECO باید بررسی کند وضعیت مریض را
که حاکی از عدم ناتوانی فرد است و شرایط وخیم بیمار را نشان می دهد.
افرادی که به عنوان visitor قصد سفر به انگلیس برای بهره بردن از خدمات درمانی را دارند ECO آنها را رد می کند . طبق پاراگراف ۴۱ بازدید کنندگان از انگلیس محق دریافت رایگان غیر اورژانسی (درمان در بیمارستان)
خدمات بهداشت ملی در سفر به انگلیس نیستند مگر اینکه طرح معافیت از این هزینه ها تحت NHS عوارض از بازدید کنندگان خارجی (طبق مقررات ۱۹۸۹)
نکته : افرادی که می خواهند برای در مان پزشکی اختصاصی به انگلستان از قوانین مهاجرت بند ۵۱ تبعیت می کند .

بارداری :

زنانی که قصد مسافرت به انگلیس را دارند و مشکوک به بارداری هستند به بازرس پزشکی لرجاع داده می شود و این زنان می توانند از خدمات بهداشت ملی استفاده بکنند.افسران پزشکی نباید از این افراد سوال کنند که آیا رابطه جنسی داشته اند یا خیر .اگر متقاضی بالای ۲۸ هفته حاملگی باشد باید نامه ای از پزشک یا مامای مربوطه ارائه دهد که نشان دهد متقاضی مناسب پرواز است.
زنانی که برای عمل رحم اجاره ای قصد آمدن به انگلیس را دارند:هیچ قانونی برای این مورد در قوانین مهاجرت انگلیس ،وجود ندارد این زنان به عنوان بازدید کننده حق پذیرش ویزای انگلیس تحت قوانین مهاجرت را دارند اما برای این عمل مناسب نیست چون مدت این ویزا ۶ ماهه است.
اهدای اعضای بدن :ارائه خدمات پزشکی برای اهدا کنندگان عضو به قوانین مهاجرت در ۶ نوامبر ۲۰۱۶ بخشیده شده است.افرادی که به عنوان اهدا کننده بالقوه یا اهدا کننده عضو هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند و برای تمام این افراد پاراگراف ۴۱A از قوانین مهاجرت برای این مورد تنظیم شده است.

سرویس ملی بهداشت ( National health service )و پزشک عمومی ( General practitioner ) :

NHS برای ارائه ، هزینه درمان به ویزیت تور و یا افراد غیر مقیم که در انگلستان مستقر نیستند ،کاربرد دارد. بیمارستان می تواند از اختیار خود برای پذیرش این افراد استفاده کند.
GP =ارائه بهداشت اولیه و درمان دندانپزشک و مراقبت ثانویه = درمان در بیمارستان
مقررات NHS از سال ۱۹۸۹ شروع به کار کرده است که برای طبقه ای از بازدید کنندگان معافیت از این هزینه ها را تصدیق می کند نمونه هایی از چنین معافیت هایی به شرح زیر است :
· درمان در A&E تصادفات یا ( WALK – IN )
· مراکز در مان برای بیماری های ناتوانی مانند مسمومیت غذایی ، اسهال ،عفونت سالمونلا ، سیاه سرفه و غیره
· درمان بیماری های مقاربتی مانند ایدز
· خدمات برای کسانی که تحت قانون سلامت روان ۱۹۸۳
· درمان روان پزشکی مورد نیاز توسط یک دادگاه
کسانی که معاف از هزینه های NHS هستند :
· کسانی که اقامت دائم دارند
· کسانی که مستقر در بریتانیا برای اشتغال هستند از جمله خود اشتغالی.
· کسانی که بخشی از نیرو های مسلح ناتو هستند.
· دانش آموزانی مه برای بیش از ۶ ماه قصد حضور در انگلیس را دارند ویا دانش آمزانی که بورس هستند.
· پناهندگان از جمله متقاضیان پناهندگی.
· کسانی که قبلا ۱۰ سال مداوم اقامت قانونی در انگلستان را داشته اند و خارج از کشور برای کمتر از ۵ سال کار کرده اند.
· کسانی که در دولت منطقه اقتصادی اروپا ( EEA ) و دیگری کار کرده است
· اتباع منطقه اقتصادی اروپا از جمله پناهندگان از کشور های منطقه اقتصادی اروپا و وابستگان آنها.
نکته:متقاضی برای اخذ ویزای پزشکی باید با متخصص مربوطه هماهنگ کند و مدارکی را که نشان دهنده هماهنگی های لازم برای سفر از جمله رزرو بلیط هتل و غیره است را انجام دهد.و در طول دوره درمان باید ویزای شما اعتبار داشته باشد.