بعد از ژانویه 1983 روش های اخذ تابعیت انگلستان عبارت بودند از:

اخذ تابعیت انگلستان از طریق تولد

طفلی که در انگلستان از والدینی که یکی از انها تبعه انگلیس بوده یا محل زندگی خود را این کشور قرار داده باشد متولد گردیده باشد.

قانون ویژه ای که در سال 2000 به تصویب رسیده و در سال 2006 نیز اصلاح گردید مقرر نمود: هرگاه یکی از والدین طفل، تبعه جامعه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا یا شهروند سوئیس باشد و چنانچه طفل قبل از آوریل 2006 در قلمرو انگلستان متولد گردد وی می تواند تابعیت انگلستان را اخذ نماید.

همچنین هرگاه طفلی از پدر انگلیسی که در خارج از انگلستان زندگی نماید متولد گردد ولی تولد طفل ناشی از ازدواج نباشد طفل چنانچه کمتر از 18 سال سن داشته باشد می تواند تقاضای تابعیت انگلستان را بنماید.

همچنین طفلی که از والدین نامعلوم در خاک انگلستان متولد شده باشد تابعیت انگلستان را اخذ خواهد نمود.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق اعمال اصل خون

تا قبل از سال 1983 ، تابعیت بریتانیایی بعنوان یک قانون کلی ، تنها از طریق پدر به فرزند منتقل میشد و والدین نیز حتما باید ازدواج کرده باشند. بچه هایی که در کشور های مشترک المنافع و یا در محدوده جمهوری ایرلند متولد می شوند، اگر پدرشان به واسطه نسب بریتانیایی نباشد، نمی توانند تابعیت بریتانیایی را بدست اورند. مواردی که باعث اخذ تابعیت انگلستان از طریق اصل خون می شودعبارنتد از :

 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و حداقل یکی از والدین وی نیز تبعه انگلستان باشد.
 • طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و یکی از والدین وی در خدمت پادشاه باشد .
 • طفلی که با خانواده انگلیسی مرتبط بوده ولی والدین وی بطور دقیق مشخص نباشد.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق تقاضا

کسانی که از وزیر کشور تقاضای تابعیت انگلستان را نموده و مورد موافقت نیز واقع شده باشد می توانند تابعیت انگلستان را اخذ نمایند. شایان کر است که ممکن است متقاضی تمامی شرایط را برای اخذ تابعیت انگلستان داشته باشد اما از طرف وزیر کشور مورد موافقت قرار نگیرد و یا بالعکس شخصی حائز شرایط نباشد ولی مورد موافقت قرار گیرد.

شرایط اخذ تابعیت انگلستان بستگی به این دارد که شخص با تبعه انگلستان ازدواج نموده باشد یا ننموده باشد.

کسانی که با اتباع انگلیسی ازدواج نموده باشد باید دارای شرایط زیل باشند :

 • دارای اجازه اقامت در انگلستان باشد.
 • حداقل 3 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشد.
 • دارای حسن شهرت و سابقه باشد. ( وزارت کشور در مورد متقاضی از اداره پلیس مبنی بر عدم سابقه کیفری استعلام می نماید. )
 • ارائه مدارک دال بر تسلط به زبان انگلیسی یا گذراندن امتحان زبان. متقاضیانی که سن انها بالای 65 سال باشد نیازی به ارائه مدرک ندارند.

کسانی که با اتباع انگلستان ازدواج نکرده باشند و متقاضی اخذ تابعیت این کشور باشند درصورتی می توانند تابعیت انگلستان را اخذ کنند که دارای شرایط زیر باشند :

 • به مدت 5 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشند.
 • متقاضی باید قصد زندگی یا کار به صورت دائمی در انگلستان داشته باشد .
 • دارای حسن شهرت وسابقه باشد.
 • به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق فرزند خواندگی

در صورتی فرزند خواندگی باعث اخذ تابعیت انگلستان می شود که :

پدر و مادر تقاضای فرزندخواندگی را از دادگاه نموده باشند. در صورتی فرزندخوانده تبعه انگلستان محسوب می شود که یکی از پدر یا مادر فرزندخوانده در زمان فرزندخواندگی تبعه انگلستان باشد. همچنین سن فرزندخوانده باید زیر 18 سال باشد.

لازم به توضیح است چنانچه شخصی که از طریق فرزندخواندگی تابعیت انگلستان را بدست اورده چنانچه از طرف والدینی که وی را بعنوان فرزندخوانده پذیرفته اند لغو گردد وی همچنان تابعیت انگلیسی را خواهد داشت و تابعیت وی سلب نمی گردد.

هرگاه اتباع ( اطفال ) انگلیسی به عنوان فرزندخوانده خارجیان پذیرفته شود و تابعیت کشور خارجی را نیز اخذ نماید همچنان تبعه انگلستان محسوب خواهد شد.

از دست دادن تابعیت در انگلستان

الف) ترک تابعیت انگلستان

اتباع انگلیس می توانند از طریق تقاضا از وزارت کشور، تابعیت انگلیسی خود را ترک نمایند. تا زمانی که ترک تابعیت مورد موافقت قرار نگرفته باشد همچنان متقاضی تبعه انگلستان محسوب می شود ولی چنانچه مورد موافقت قرار گیرد و به ثبت نیز رسیده باشد و در مدت زمان 6 ماه تابعیت کشور دیگری را اخذ ننموده باشد ثبت ترک تابعیت لغو خواهد شد و همچنان به تابعیت انگلستان باقی خواهد ماند.

ب) سلب تابعیت انگلستان

براساس قانون مهاجرت و تابعیت مصوب 2006 تابعیت انگلستان ممکن است بر اساس تصمیم وزیر کشور از اتباع انگلیسی که دارا ی تابعیت مضاعف می باشند سلب گردد. همچنین اشخاصی که بر اساس خدعه و نیرنگ و مدارک جعلی تابعیت انگلستان را اخذ نموده باشند ممکن است تابعیت انها سلب گردد.

تابعیت مضاعف انگلستان

در قانون تابعیت انگلستان مصوب 1948 تاکنون داشتن تابعیت مضاعف ممنوع نگردیده است. چنانچه اتباع انگلستان تابعیت کشور دیگری را اخذ نموده باشند به خودی خود تابعیت انها سلب نخواهد شد، همچنین نیازی به ترک تابعیت نیز نمی باشد .

هرگاه تبعه انگلستان تابعیت کشوری را اخذ نماید که مقررات ان کشور اجازه داشتن تابعیت مضاعف را به اشخاص نمیدهد در این صورت وی می تواند تابعیت انگلستان را ترک نماید.