سیستم مراقبت بهداشتی دولتی در کشور انگلستان یا سرویس ملی بهداشت (NHS  ) نام دارد .انجام خدمات درمانی بر اساس اقامت شخص در کشور انگلستان می باشد و ملیت شخص مقیم ، پرداخت مالیات و یا پرداخت حق بیمه دولتی دخالتی در انجام خدمات درمانی ندارد .

مراقبت های اولیه

افراد مقیم انگلستان از خدمات مراقبت های بهداشتی رایگان که توسط یک پزشک خانواده ی محلی و یا یک پزشک عمومی ( GP) ارائه می شود نیز برخوردار می گردند. در موارد اورژانس نیز صرف نظر از وضعیت اقامتی فرد در کشور انگلستان , فرد به صورت رایگان از معالجات برخوردار میگردد.

پزشکان عمومی نیز می توانند بر اساس تصمیم خود , افراد را اعم از مقیم و غیر مقیم به صورت رایگان بپذیرند .

در صورتی که افراد درخارج از ساعات کاری معمول پزشک خود به درمان و یا مشاوره ی پزشکی نیاز داشته باشند می توانند با خط تماس مستقیم NHS با شماره تماس 08454647تماس بگیرند .

خدمات بیمارستانی NHS

همه ی اتباع عادی کشور انگلستان می توانند از خدمات بیمارستانی رایگان NHS نیز برخوردار باشند .سایر افراد مانند سرمایه گذاران و یا افرادی که برای کار به کشور انگلستان وارد شده اند نیز از این حق برخوردار می باشند .برخی از خدمات بیمارستانی NHS از قبیل درمان , اورژانس , مشاوره خانواده , صرف نظر از وضعیت اقامتی افراد , به صورت رایگان ارائه می شود.

اغلب خدمات غیربیمارستانی (خدمات بهداشتی و درمانی خانواده ها) از طریق ارایه دهندگان مستقل و در قالب مدل قرارداد (thecontractmodel) عرضه می شود.

خدمات بهداشت و درمان جامعه (community) و بستری، از طریق بیمارستان های عمومی و به وسیله افراد حقوق بگیر، براساس مدل یکپارچه (integratedmodel) ارایه می شود. یک بخش کوچکتر اما در حال رشد مراقبت های بهداشتی و درمانی نیز وجود دارد که تأمین مالی آن، به وسیله پرداخت مستقیم و نیز از طریق بیمه خصوصی در چارچوب مدل میزان خدمات (reimbursement model) صورت می پذیرد.

خدماتی که به وسیله عرضه کنندگان خدمت ارایه می شود شامل موارد زیر است: خدمات داروسازان، خدمات داروفروشان خرده فروش (که پیشه وران مستقلی هستند)، خدمات پزشکان عمومی (که این ها نیز مستقل هستند)، خدمات بهداشتی و درمانی عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی جامعه (از قبیل پرستاری در منزل، آمبولانس و معاینات درمانی)، خدمات بیمارستان های عمومی (خدمات سرپایی برای بیماری های مزمن یا حاد)، خدمات بستری خصوصی که در بیمارستان های دولتی ارایه می شوند و بیمارستان های خصوصی و خدمات پرستاری در منزل که به وسیله ارایه دهندگان مستقل عرضه می شود.

نتایج اصلاحات

پس از اصلاحاتی که در این ساختار در کشور انگلستان صورت گرفت نتایج زیر گزارش شده است.

شواهدی که در زمینه کارآیی و اثربخشی اصلاحات در دست است، چندان شفاف نیست. مراجعات بیماران طی دوره 91-1990 تا 94-1993 معادل 18 درصد رشد کرده است. با آن که تخت های بیمارستانی از 1/7 تخت به ازای هزار نفر در سال 1983 به 3/4 تخت به ازای هزار نفر در سال 94-1993 کاهش یافته، تعداد مراجعات دو برابر شده است.

این افزایش ها، با رشد غیرمعمول 1/6 درصد بودجه به قیمت واقعی در سال های 92-1991 و 5/5 درصد در دوره 93-1992 همراه بوده است. طی سال های 92-1988 با آن که تعداد پرستاران 4 درصد کاهش یافته، کارایی آنها 20 درصد رشد کرده است.

تا سال 95-1994 بیشتر قراردادها از یک الگوی ملی پیروی می کردند. اما در 69 درصد از آنها، نمودهایی از مدیریت ریسک را می توان مشاهده کرد به نظر می رسد که قیمت گذاری، هنوز برمبنای هزینه صورت می گیرد. به نظر می رسد که هزینه های مبادله، بسیار بالاست. البته اطلاعات موثقی در زمینه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مبادله در دست نیست. در قسمت نیروی کار، تعداد مدیران NHS به شدت افزایش یافته و طی سه سال 93-1990 به بیش از 10 هزار نفر رسیده است که این نیز یک علت دیگر برای رشد هزینه های مبادله می تواند باشد.

رقابت واقعی براساس مطالعات انجام شده، بسیار محدود است. ممنوعیت انتقال مازاد به سال بعد و ایجاد ذخیره، انگیزه اجرایی طرح های بلندمدت اما با کارایی بالا را کاهش داده و باعث کمرنگ شدن بحث رقابت شده است.

مدت زمان انتظار پس از گذشت پنج سال، کاهش یافته است. بیماری که بیش از دو سال در لیست انتظار باشد، وجود ندارد و افراد ثبت نام شده ای که بیش از یکسال از ثبت نام آنها می گذرد ، از 200000 نفر به 5000 نفر یعنی 2 درصد کل ثبت شدگان در مارس 1996 کاهش یافته اند. در تأ یید افزایش حق انتخاب بیماران در زمینه خدمات بستری یا پزشکان عمومی، شواهد کلی به دست آمده است.

خدمات پزشکی خصوصی

در صورت نیاز به مراجعه به پزشک متخصص به صورت خصوصی و با پرداخت هزینه می توانید از طریق پزشک عمومی معالج خود و یا با مراجعه ی مستقیم  به مطب پزشک متخصص  اقدام نمایید .

پزشکان عمومی می  توانند شما را به عنوان بیمار خصوصی خود بپذیرند که در این صورت بیمار می بایست حق ویزیت پرداخت کند .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات بهداشتی و درمانی و اطلاع از بیماری های شایع و روش های معمول مقابله با آنها , موسسه حقوقی آوید ایرانیان مراجعه به سایت های پزشکی به نشانی www.nhsdirect.nhs.uk وwww.ecca.org.uk   را پیشنهاد می کند .