شرایط ورود به دوره ۵ ساله پزشکی در انگلستان برای دانشجویان خارجی :

متقاضیانی که از خارج انگلستان علاقمند به تحصیل در انگلستان رشته پزشکی هستند بایستی در نظر داشته باشند که هر ساله فقط تعداد محدودی از متقاضیانی که از خارج از اتحادیه اروپا درخواست تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان را دارند میتوانند در این رشته پذیرفته شوند.

متقاضیان تحصیل در رشته پزشکی که در خارج از انگلستان تحصیل کرده اند بایستی دوره های GCSE و یا معادل آن را انجام داده باشند. بنابراین از دانشجویان خواسته میشود تا مدارک لازم را به منظور  استاندارد بودن آموزش قبلی خود , در زمان تقاضای پذیرش در رشته پزشکی ارائه دهند.دانشجویان خارجی می بایست دوره های A-Level را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند تا بتوانند در رشته پزشکی در انگلستان  پذیرفته شوند.

تست دیگری که متقاضیان رشته پزشکی بایستی با موفقیت پشت سر گذارند، BioMedical Admissions Test ) BMAT ) است که یک بار در سال برگزار میشود .این تست به عنوان پیش نیاز ورود به دانشگاه های برتر است.

معمولا انتقال دانشجو از کشورهای دیگر برای تحصیل در رشته پزشکی به انگلستان غیرممکن است.

هزینه تحصیل پزشکی در انگلستان :

بدلیل ماهیت این دوره , هزینه های تحصیلی هر سال تحصیلی تقریبا یکسان است ( بدون احتساب ضریب تورم ).زمانی که دانشجو برای رشته پزشکی در انگلستان اقدام میکند بهتر است کل هزینه تحصیلی در ۵ سال را در نظر بگیرد.

هزینه های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان برای دانشجویان خارجی :

دانشجویان خارجی در صورت پذیرفته شدن در رشته های پزشکی در انگلستان بایستی هزینه های تحصیلی که حدودا سالیانه حدود  ۲۰ تا ۳۰هزار پوند می باشد را پرداخت نمایند و در زمان اقدام جهت اخذ پذیرش در پزشکی در انگلستان , دانشجویان بایستی بتوانند توانائی مالی خود جهت پرداخت هزینه های تحصیلی در این رشته در مدت ۵ سال را  نشان دهند.