ویزای ازدواج و ویزای نامزدی انگلستان

در هر دوی این ویزاها فرد در درجه ی اول باید بتواند شرط دارا بودن حداقل حقوق را اثبات کند که در حال حاضر سالانه حدود ۱۸۶۰۰ پوند برای یک زوج (البته بدون بچه) است، که فرد میتواند با ارائه مدارکی مانند استخدام بودن، داشتن وجه نقد در بانک ویا داشتن کار آزاد، سفارت و مراجع قانونی را قانع کند.
هر دو طرف باید بتوانند ثابت کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف آنها از ازدواج کسب اقامت در کشور انگلستان نیست. البته اثبات این ادعا برای متقاضیانی که ساکن انگلستان هستند بسیار ساده تر است.

الف.  ویزای نامزدی انگلستان

ویزای نامزدی انگلستان خود به دو شکل است:
ویزای نامزدی معمولی و ویزای نامزدی ویزیتوری
در ویزای نامزدی معمولی انگلستان پس از اثبات دارا بودن شرایط لازم به شما یک ویزای شش ماهه داده خواهد شد و شما در این شش ماه فرصت خواهید داشت که با هم ازدواج کنید. متقاضی باید امکان ثبت ازدواج را داشته باشد و فراموش نکنید که “چند همسری یا polygamy “ در انگلستان نه تنها قانونی نیست بلکه جرم محسوب میشود پس وضعیت تاهل فرد متقاضی باید کاملا روشن باشد و اگر  فرد متقاضی مطلقه و یا بیوه باشد می بایست مدارک لازم را ارائه دهد. پس در این ویزا بعد از اخذ ویزای شش ماهه فرد به انگلستان رفته و فرصت می یابد آنجا ازدواج کند و سپس یک ویزای سه ساله دریافت کند و یا اینکه اصلا ازدواج نکرده و به کشورش بازگردد.
اما در ویزای نامزدی ویزیتوری به فرد یک ویزای شش ماهه داده میشود تا او به انگلستان رفته و در آنجا ازدواج کند و سپس به کشور خودش برگردد و بعد از طریق کشور خودش ویزای سه ساله ی ازدواج را دریافت کند که البته در حال حاضر این نوع از ویزا بزای ایرانی ها مقدور نیست.
در ویزای نامزدی انگلستان متقاضی باید ثابت کند که قبل از انقضای مهلت ویزا کشور انگستان را ترک خواهد کرد و این که در طول مدت زمان اقامت خود در کشور انگلستان بدون اشتغال در این کشور و یا دریافت کمکهای دولتی استطاعت پرداخت هزینه های خود را خواهد داشت.

ب. ویزای ازدواج انگلستان

اما در ویزای ازدواج انگلستان ابتدا به شما یک ویزای ۳۳ ماهه داده میشود و بعد ا از اتمام این دوره مجددا شرایط شما بررسی شده و برای ۳۳ ماه دیگر تمدید میشود، و در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید پس از گذشت این  ۵ سال زوجین می توانند درخواست اقامت دائم کنند. البته به یاد داشته باشید که برای درخواست این ویزا سن ازدواج برای زوج و زوجه باید حتما ۱۸ سال تمام باشد. در این نوع ویزا متقاضی اجازه کار و درس خواندن را دارد.
متقاضیان این نوع ویزا باید درخواست خود را از خارج انگلستان و با مراجعه به سفارت این کشورانجام داده و هنگام مراجعه مدارک ازدواج و هر گونه مدارکی که دال بر شهروند بودن شوهر یا همسر آینده خوددرانگلستان باشد را تحویل دهند.

پس به طور کلی شرایط زیر در اخذ ویزای ازدواج انگلستان اساسی محسوب می شود:

یکی از زوج یا زوجه مقیم قانونی انگلستان  داشته باشد
زوج و زوجه همدیگر را ملاقات کرده و با هم آشنا باشند.
زوج و زوجه قصد اقامت دائمی در انگلستان را داشته باشند.
محل سکونت برای اقامت زوج و زوجه در انگلستان از قبل مشخص شده باشد.
زوج و زوجه قصد اخذ کمکهای دولتی وعام المنفعه را نداشته باشند.
در پایان باید اشاره کرد که اخذ اقامت انگلستان از طریق ازدواج و یا دریافت ویزای ازدواج میتواند یکی از راههای شما برای کسب اقامت دایم در انگلستان باشد اما اخذ اقامت انگلستان از طریق ازدواج تنها پس از گذراندن یک دوره ی پنج ساله امکان پذیرمی باشد. در بند شش ماده ۹۷۶ق. مدنی ایران  قید شده که اگر تبعه خارجی با شوهر ایرانی ازدواج کند ایرانی به شمار می رود. در خصوص کشور انگلستان نیز ازدواج با مرد یا زن تابع آن کشور قطعا منتهی به اخذ تابعیت می شود به شرطی که مبتنی بر قوانین ازدواج کشورانگلستان باشد و این یعنی اینکه اگر به طور مثال زنی ایرانی بخواهد در کشور انگلستان به عقد یک مرد انگلیسی (به عنوان زن دوم آن فرد) در بیاید این عقد باطل و جرم محسوب خواهد شد. و نکته ی آخر درباره ی اخذ اقامت انگلستان از طریق ازدواج این است که در ویزای نامزدی شما نیازی به ارائه مدارک زبان نخواهید داشت اما در ویزای ازدواج باید مدارک IELTS LIFE SKILLS را ارائه دهید.

طبق قوانین مهاجرت کشور و اداره اتباع بیگانه بریتانیا ، شرایط و مقررات مهاجرت و ورود متقاضیان در گروه ازدواج به شرح ذیل می باشد :

·         زوج یا زوجه باید در زمان تسلیم تقاضانامه برای اخذ ویزا مقامات سفارت انگلستان را از قصد و تصمیم برای ادامه زندگی در این کشور مطلع کند. شرایط و مقررات کلی مهاجرت ایجاب می کند که شخص متقاضی قبل از تقاضای ویزا، با همسر خود ازدواج قانونی کرده و مدارک کامل و سند ازدواج را همراه خود داشته باشد.

·         سن ازدواج برای زوج و زوجه 18 می باشد. کسانیکه کمتر از 18 سال سن داشته باشند نمی توانند در این گروه تقاضای ویزا کرده و وارد انگلستان شوند.

·         لازم به ذکر است که یکی از زوج یا زوجه باید اقامت قانونی در انگلستان را داشته و از منابع مالی و کمکهای دولتی و عام المنفعه (مگر افراد سیاسی) استفاده نکنند.

·         از نظر مالی باید شرط حداقل حقوق برآورده شود که در حال حاضر این میزلن درآمد سالی 18600 پوند برای یک زوج می باشد.( اثبات این درآمد با روشهای مختلف از قبیل استخدام و داشتن کار آزاد میسر است.) و یا اینکه ارائه مدارک اثبات کننده ی وجه نقد به ارزش 63000 پوند برای  مدت شش ماه در حساب بانکی

·         زوج و زوجه همدیگر را ملاقات کرده و با هم آشنا باشند.

·         زوج و زوجه قصد اقامت دائمی در انگلستان را داشته باشد.

·         محل سکونت برای اقامت زوج و زوجه در انگلستان از قبل هماهنگ شده باشد.

·         زوج و زوجه قصد اخذ کمکهای دولتی وعام المنفعه را نداشته باشند.

·         درصورت اخذ ویزا در مرحله اول و ورود به انگلستان زوج و زوجه می توانند نسبت به تمدید ویزا اقدام و مجوز لازم را اخذ نمایند.

·         نکته آخر اینکه فرد متقاضی پس از اخذ ویزای ازدواج و ورود به انگلستان می تواند پس از 5 سال تقاضای ویزای دائم و سپس تقاضای گذرنامه انگلیسی کرده واز مزایای اقامت بهره مند شود.

https://www.gov.uk/join-family-in-uk

مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس جهت اخذ ویزای اقامت :

·         پاسپورت جدید و قدیم متقاضی

·         شناسنامه متقاضی

·         عقد نامه

·         عکس ها و فیلم های مراسم عروسی پرینت های تلفن (جهت اثبات ارتباط مسمتمر با همسر)

·         تکمیل فرم درخواست ویزا، تکمیل Sponsorship Form پرشده و امضاء شده توسط همسر (شخص ساپورت کننده) و اخذ نوبت از سفارت انگلیس

·         دوقطعه عکس 4*6 پشت سفید

·         مدرک زبان IELTS LIFE SKILLS

·         پرداخت هزینه بیمه Health Surcharges

مدارک مورد نیاز از اسپانسر یا دعوت کننده :

·         کپی پاسپورت و اقامت اسپانسر (دعوت کننده)

·         قرارداد اجاره + نامه ای ازصاحب خانه دال بر قبول حضور همسر درخانه

نامه شغلی، برگه مالیاتی، فیش حقوقی، P60، شماره بیمه ملی انگلستان