انگلیس برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در خاک انگلستان دارند و همچنین از استعدادهای درخشانی نیز برخوردار هستند، زمینه ای را برای اخذ ویزای Tier1 در نظر گرفته است که در اصطلاح به آن Tier1-Exceptional Talent گفته می شود. بنابراین در صورتی که در یکی رشته های علوم انسانی، مهندسی، پزشکی، فن آوری دیجیتال و یا رشته های هنری استعداد خاصی دارید می توانید از طریق این نوع ویزای سرمایه گذاری برای اقامت در انگلیس اقدام نمایید.فرآیند اپلیکیشن در دو مرحله انجام می شود. در ابتدا شما باید از طرف دفتر اصلی برای تاییدیه این که دارای استعداد خاصی هستید اقدام نمایید و پس از پذیرش ایمیلی برای شما ارسال می شود که می توانید ۳ ماه قبل از سفر خود به انگلیس، برای ویزای اقدام نمایید. هزینه های مرحله اول که برای پذیرش تاییدیه استعداد شما می باشد ۲۸۱ پوند و برای مرحله دوم که ویزا اپلیکیشن می باشد نیز ۲۸۱ پوند می باشد.